Sản xuất video về nhãn hiệu Champagne

Khách hàng: Champagne Allouchery & Hennequière
Ngày: tháng 7 năm 2021
Chia sẻ:

Hai nhà sản xuất rượu sâm panh, Château Hennequière và Allouchery, đã yêu cầu chúng tôi tạo video quảng cáo để thâm nhập thị trường Đông Nam Á. Chúng tôi đã có thể hỗ trợ và tư vấn cho họ trong thời gian họ lưu trú.

Quay video sang trọng

Chúng tôi quan tâm đến định hướng nghệ thuật với một bên là Château Hennequière, họ muốn một thương hiệu sang trọng, lấp lánh và trang nhã hơn một chút. Và mặt khác, Château Allouchery muốn thứ gì đó tinh tế và mang tính âm nhạc hơn.

Triển lãm thương mại

Chúng tôi cũng đã đưa tin về một triển lãm thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh, Triển lãm Thương mại Euroosphere.