Thiết kế catalogue cung hoàng đạo, AKA

Liên quan đến các dòng thuyền chuyên nghiệp của họ, Zodiac đã yêu cầu chúng tôi sản xuất các danh mục kỹ thuật để họ cung cấp cho tất cả các đại lý của mình. Tập sách kỹ thuật này là sự hỗ trợ giúp tất cả các bên chuyên nghiệp (lính cứu hỏa, quân đội, lực lượng bảo vệ bờ biển, v.v.) lựa chọn chiếc thuyền và các phương án phù hợp nhất với nhiệm vụ của họ.

Chúng tôi đã áp dụng các quy tắc thiết kế đồ họa để đọc tối ưu, mang hơi hướng hiện đại để có một phương tiện dễ chịu và nghiêm túc khi duyệt qua vì chúng chủ yếu nhắm đến các tổ chức. Nhiều tài liệu tham khảo kỹ thuật và các tùy chọn phái sinh khiến dự án trở nên khó khăn trong việc đảm bảo tính dễ đọc và hiểu hiệu quả. Giống như kết quả.

Khách hàng: cung hoàng đạo
Liên kết: hoàng đạo-nautic.com
Ngày: tháng 7 năm 2020
Chia sẻ: