Ubisoft Nano & Rayman

Thiết kế logo và màn hình chính

Liên quan đến việc làm lại trò chơi hàng đầu của họ, Rayman, Ubisoft đã kêu gọi chúng tôi thực hiện công việc nghiên cứu liên quan đến logo mới của trò chơi cũng như màn hình chính của trò chơi trong tương lai.
Rayman là trò chơi đã thành lập studio, họ muốn làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng phiên bản mới này thành công, do đó đây là công việc nghiên cứu lâu dài và tiến bộ tỉ mỉ.

Thiết kế Ux/Ui của nền tảng chơi game Nano

Về chủ đề hình ảnh và tiếp thị nhiều hơn, Ubisoft muốn tạo ra một nền tảng gồm các trò chơi nhỏ trực tuyến dựa trên loạt trò chơi hay nhất của họ từ studio. Mục tiêu là giúp khán giả làm quen với thế giới trò chơi Ubisoft để nhắm mục tiêu lại và mua lại trong tương lai.

Chúng tôi đã hỗ trợ họ trong việc tạo sơ đồ trang web, wireframe của màn hình và tính năng động của màn hình (cuộn, hiển thị, tô sáng, v.v.)

Video ra mắt nền tảng và hoạt ảnh

Sau khi tưởng tượng và tạo mô hình của ứng dụng, chúng tôi đã giúp họ tạo video quảng cáo cho nền tảng để ra mắt cũng như các yếu tố động nhất định về chuyển đổi và tương tác trong Ứng dụng Web.