Thiết kế đồ họa LVMH

Đối với dự án này, nhóm LVMH muốn tạo ra một hành động sinh thái khi mua hàng tại cửa hàng của họ. Họ muốn mang đến cho khách hàng khả năng trồng cây bằng cách chọn bao bì từ vật liệu tái chế.

thiết kế thư

Việc giao tiếp diễn ra thông qua một lá thư đưa ra hướng dẫn tham gia hành động. Mã QR để chọn cây của bạn, theo dõi dự án và khu vực chứa cây đó.

Quá trình sáng tạo

Sau khi xem xét cuộc thi, mong muốn cá nhân của người đứng đầu dự án và xu hướng, chúng tôi bắt đầu với ý tưởng đầu tiên (bảng 1) và ý tưởng này sẽ được cải tiến cho đến kết quả cuối cùng (bảng 2 & 3).

Khách hàng: LVMH
Ngày: tháng 6 năm 2020
Chia sẻ: