Thiết kế gamification, Ux & UI cho nền tảng giáo dục Madrasa

Trong khuôn khổ các sáng kiến của MBRGI, chúng tôi đã hợp tác trên nền tảng giáo dục Madrasa của họ. Mục tiêu của sự hợp tác này là biến trải nghiệm của người dùng thành game nhằm khuyến khích họ thực hành ngày càng thường xuyên hơn bằng cách đưa họ vào cuộc cạnh tranh với nhau.

Chúng tôi đã tưởng tượng ra quy trình gamification, các màn hình khác nhau để đạt được mục tiêu của mình trong khi tuân theo nền tảng cũng như đặc điểm giáo dục và văn hóa của dự án.

Ngày nay, Madrasa cung cấp quyền truy cập miễn phí vào các khóa học Toán và Khoa học bằng tiếng Ả Rập và tiếng Anh cho hàng triệu người dùng.

Khách hàng: Madrasah
Liên kết: Madrasa.org
Ngày: tháng 6 năm 2019
Chia sẻ: